Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen vinden? Ze moest er vandaan, hoe eer hoe liever! Maar hoe?

Als ze eens ging studeeren voor middelbaar Engelsch; dan zou ze misschien eerst een poosje naar Engeland kunnen gaan, en dan in eene groote stad gaan wonen om les te nemen; maar als ze hare acte had, zou ze terug moeten keeren naar Boschvoort, of les gaan geven, en daarvoor was ze ook niet geschikt ....

Ze zou haar vader spreken over haar verlangen; misschien zou hij iets weten. Die goede papa; er kwam plotseling iets teeders in haar, een gevoel van zelfverwijt omdat ze er niet aan dacht of hij haar ook missen zou. Zijn leven was zoo eenzaam. Als zij eenmaal weg was, zou hij zeker nog meer op zijn kantoor blijven. Hare moeder zou haar niet erg missen; ze begrepen elkaar toch zoo weinig, maar papa wel. Toch, in hare tegenwoordige stemming, kon ze zoo weinig voor hem zijn; ze geleek niet meer op de oude Willy, die hem altijd opvroolijkte; om hiertoe ooit weer in staat te zijn, moest ze ten minste voor een poos heengaan.

Ze vond haar vader in zijne kamer, druk schrijvende; hij keek pas op, toen ze zijn arm aanraakte.

„Zoo Wil, heb je gewandeld?" vroeg hij, een beetje verwonderd omdat ze bij hem binnen kwam.

„Ja, maar 't was erg koud. Mag ik nu even bij u komen? Ik wou u graag wat vragen."

De heer van Meersen keek naar zijne papieren.

„Of heeft u 't erg druk?" vroeg ze, haren stoel dicht bij den zijne trekkend.

Sluiten