Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het leven meeleven, zooals ik 't hier niet kan. Begrijpt u, vader?"

?; „Jawel, maar hoe moet je dat vinden? Wou je in betrekking gaan?"

„O ja, als ik maar iets wist waar ik geschikt voor ben, dat bevrediging geeft; toe, helpt u me eens bedenken ...."

„Hé, houden jullie hier conferentie?" vroeg mevrouw van Meersen, binnenkomend; Willy ging rechtop zitten, haar vader nam zijne hand van de hare.

„Dag mama, ik liep eventjes in 't voorbijgaan bij tpapa binnen, en 't is hier zoo lekker warm, dat ik niet weer weg kon komen."

„Hoe kon je 't doen? Je weet immers, dat papa het 's middags altijd druk heeft."

„O ja, maar voor Willy heb ik wel even tijd." zei de heer van Meersen ongewoon haastig.

„En voor mij nooit," viel mevrouw uit; haar man bukte zich zwijgend weer over zijne papieren.

t,Nu, ik ben blij, dat u er bent," zei Willy vergoelijkend; „hoe zoudt u 't vinden, als ik een poosje van huis ging?"

„Van huis? Waarom? Je bent pas zoo'n tijd bij Emma geweest."

„O ja, maar ik wou graag bezigheid hebben."

„En kan je die hier niet vinden?"

„Niet zooals ik wil: 'tis hier zoo vervelend."

Mevrouw werd boos.

„Wel, wel, je bent al heel beleefd, en zoo dankbaar 1 Je hebt alles wat je verlangen kunt, moogt precies doen en laten wat je wilt en nog ben je niet tevreden."

Willy voelde, dat ze iets verkeerds had gezegd.

„Toe mama," zei ze overredend, „word niet

Sluiten