Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar dadelijk komen vragen weer beneden te komen. Ze lachte hun toen vriendelijk toe, en was weer gelijkmatig en goedgehumeurd als gewoonlijk, maar de jongens hadden het nooit vergeten; 'tkleine voorval overtuigde hen voorgoed van de rechtvaardigheid hunner moeder.

De Dryfels hadden in Arnhem den naam van eigenaardige menschen; ze leefden geheel zooals 't hun 't beste toescheen, zonder zich om op- of aanmerkingen te bekommeren. Hun geld besteedden ze grootendeels voor anderen; ze leefden zuinig en maakten er geen geheim van. Ieder was hun welkom, maar de gasten moesten zich schikken naar hunne leefwijze; zelf kwamen ze weinig in gezelschappen, omdat de tijd hun ontbrak, maar als 't voorkwam waren beiden gezellig en opgewekt, hunne gesprekken belangrijker dan van vele anderen.

Hun huwelijk was een voorbeeld van eenheid en geluk; ze hadden van begin af gestreefd naar echt samenleven en samenwerken in alles, beiden zich gevend eerst aan elkaar en dan tezamen aan allen die hunne hulp noodig hadden of konden gebruiken. Daardoor was hun leven druk, vol bezigheid van den morgen tot den avond; de heer Dryfel was lid van verscheidene vereenigingen, die op een of andere wijze de tegenwoordigemaatschappij wilden helpen, zich tot eene betere te ontwikkelen; hij en zijne vrouw deden tezamen veel voor de fabrieksarbeiders en hunne gezinnen.enalsvanzelfleerdenzeookhunnekinderenhet voorbeeld volgen, nooit alleen aan zichzelf te denken.

Toen Willy uit den trein stapte op het volle perron keek ze zoekend rond naar haar neef Dryfel, dien ze zich nog flauw herinnerde van het ééne bezoek, dat hij en zijne vrouw in Boschvoort gebracht hadden.

Sluiten