Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een of ander, dat ze graag willen kennen, zooals 't uitkomt. Maandags doen we 't zelfde voor jongens van dien leeftijd i 't zijn meest kinderen van de arbeiders uit de fabriek; we vinden 't zoo jammer, dat ze, als ze van school zijn, in eens nergens meer van hooren. Ik zou 't erg prettig vinden, als je me helpen wilde; ik ben dikwijls alleen omdat oom veel vergaderingen heeft. Van avond weer van den Onthoudersbond. Ik ben verleden week begonnen te vertellen en voor te lezen over onze huisdieren; dat zet ik van avond voort. Je wilt misschien wel thee komen schenken ; dan zie je meteen, hoe we het ingericht hebben."

„Graag tante; heeft u een aparte kamer voor die avonden?"

„Ja, achter, eene heel ruime kamer; die zou ik niet graag willen missen, we gebruiken hem vooral 's winters haast eiken dag. Oom houdt er om de veertien dagen een lezing voor de werklui van de fabriek met hunne vrouwen, en één avond in de week zijn onze jongens er met hunne vrienden."

„O ja, dat is zoo leuk," viel Frans in; ,,'t is net gisteravond geweest. Vader heeft voorgelezen over Nansen."

„Dus dat zijn ook leesavonden?"

„Niet altijd, we doen soms spelletjes of we dragen om de beurt iets voor, of we maken muziek. Er komen ook dikwijls meisjes bij."

„Ja, als ze willen mogen de zusters van de jongens meekomen, en ze doen 't heel dikwijls."

Na het middagmaal, dat heel eenvoudig was, maar met den goeden smaak voorgediend die in alles heerschte, gingen allen naar het salon. Dit was heel rustig gehouden, in donker-rood ameublement, met een enkele heel mooie vaas Rozenburg; aan den wand een paar etsen naar Mauve en eene

Sluiten