Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij over een half jaar al naar Delft gaat?"

„Ja, 't zal erg stil worden, vooral voor oom; hij heeft al zooveel aan zijn oudsten jongen."

,,'t Zal Gerard zelf ook vreemd zijn."

„Vreemd wel, maar ik geloof toch, dat hij er naar verlangt, meer op eigen beenen te staan, al kan hij niet zeggen, dat we hem den laatsten tijd geen vrijheid gunnen. Maar natuurlijk kan dan pas blijken, wat in hem zit, en ook welken invloed onze opvoeding op hem nalaat." En met bezorgdheid, uitsprekend de gedachte, die dikwijls in haar was: „Ik hoop, dat hij sterk genoeg zal zijn om goed te blijven."

„De gelegenheid om slecht te worden zal tenminste niet ontbreken," zei Willy, met iets bitters in haar toon.

Mevrouw keek haar even aan, en toen zacht: „Die gelegenheid is er altijd, natuurlijk, maar ik geloof niet, dat Gerard bepaald slecht zal worden. Toch, tusschen goed en slecht zijn zoovele schakeeringen ; er zijn zooveel dingen, die niet tot de misdaden worden gerekend, en die toch ver afstaan van wat we goed noemen, en voor die dingen ben ik bang, 't Is zoo moeielijk voor een jongmensen, zich niet mee te laten sleepen, zoo gemakkelijk te gelooven dat hij zich in niets hoeft te beperken, dat het zijn recht is, van alles te nemen, wat het leven hem aanbiedt, in plaats van eerst te onderzoeken of het werkelijk iets goeds is. En die opvatting is zoo verkeerd; er gaat zooveel geluk door verloren."

Willy kreeg tranen in de oogen, maar plotseling recht afgaande op haar doel, dwong ze zich tot spreken;

„Meent u liefdesgeluk?" vroeg ze snel. „Ja, dat in de eerste plaats, omdat het 't beste is, wat we hebben kunnen. De meesten hebben dat

Sluiten