Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen hooggestemd verlangen. *'

dat inwendige leven verbaasd h7m J Van nuchtere ocinl^tSSiS^^ voor^ hebbcn'-°P-hzelfookiets9ntws

miakaten0h°emietS T ^ aÏ^Sffiet was £ Yfnh°p,g',niet w°edend, daarvoor

hu 2V Tht 9estcmd d°or Willy's droefheid-

L>ie zelfverachting was hevig in hem als ™»rH* op znne vroegere prettige ingenomenheidÏSS Ï$L a U)l leVen*' 2e was hem zoo vreemd ver

&^^1^SdeRte ^ ^ "wendS hflfn Vf,op9eruimd- Prettig-gehumeurd man. Als

een hoek faaT* ?>? ^ ï"* als°f hi* 2ich^ * een noeJc had willen schoppen, werd hii hmZ

R.L. li

Sluiten