Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En het resultaat is, dat onder het nieuwe „bevrijdende" regiem tyrannie, wreedheid, omkooperij en ellende grooter zijn dan onder welk regiem ook, dat Rusland ooit heeft gekend.

„De nationale rijkdom, de welvaart, de toekomst van Rusland, zijn door een klein aantal menschen willens en wetens, ja met de meeste geraffineerdheid en een verbijsterend doorzettingsvermogen vernietigd; alles wat in Rusland overeind stond, hebben zij omver, kapot gesmeten en uitgeplozen tot er geen draad meer van over was.

„Petrograd is leeg, de weinige menschen, die men op straat ziet, waren als geraamten rond met bleeke gezichten, blauw om de oogen en den mond van den honger; de paarden vallen voor de wagens neer van uitputting, de honden, die door de stad zwerven, zijn nog slechts uitgeteerde, wankelende stumpers.

„Ik heb menschen, Russen, bij mij gehad, die gehoord hadden, dat de Nederlandsche gezant misschien zou kunnen helpen en die in mijn armen in zwijm vielen van honger en ellende. Alles wat er was van instituten van algemeen welzijn en nut is totaal te gronde gericht en bestaat eenvoudig niet meer. Zelfs het internationaal zeemanshuis, dat' te Petrograd gevestigd was, is aan dezen ondergang niet ontkomen. De oude scheepskapitein en zijn vrouw, die het jaren lang bestuurd hadden, zijn op straat gegooid zonder middel van bestaan en alle protesten daartegen baatten niets. Handel, nijverheid, bankwezen en mijnwezen staan totaal stil; de banken zijn leeggehaald, de geldswaarden en de effecten in beslag genomen, de wisselportefeuille naar alle windstreken verstrooid; uit geconfiskeerde goederen tracht men een buitenlandschen ruilhandel in het leven te roepen.

„Toen de omwenteling in Rusland losbrak, heb ik, aldus de heer Oudendijk, dadelijk gezegd, dat zij een groot gevaar zou worden voor de algemeene Westersche beschaving, en ik heb gelijk gehad. Men heeft den wagen van de revolutie van de helling afgeduwd, in de veronderstelling, dat men hem wel zou weten te be-

Sluiten