Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOE

Voor ieder, die in vergaderingen actueel wil zijn of zich deze wil ten nutte maken door zelf te spreken, te debatteeren of zien een duidelijk beeld wil scheppen van de behandelde onderwerpen, is er voorzeker geen beter middel dan zich te abonneeren op:

DE ROOMSCHE PERS

Zij verschijnt wekelijks en geeft een duidelijk overzicht van al wat in den loop der week belangrijks in dag-, weekbladen en tijdschriften is geschreven op gebied van Apologie, Staathuishoudkunde, Geschiedenis enz.

Iedere halve-jaargang vormt een boekdeel van circa 800 bladzijden met uitgebreiden klapper op den inhoud. PRIJS PER KWARTAAL FRANCO PER POST ƒ 1.50.

Abonneert U op

DE VATICAANSCHE KRONIEK

onder Redactie van P. GOULMY, Rector. Verschijnt wekelijks. PRIJS PER KWARTAAL ƒ0.50, FRANCO P. POST ƒ 0.65.

Indien men zich abonneert op

De Roomsche Pers en VaticaanscheKroniek

wordt de prijs gereduceerd tot ƒ 2.— voor beiden te zamen.

Gedrukt in „'t Kasteel van Aemstel", Amsterdam.

Sluiten