Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stijgend divind.

Rusland, de tontine-verzekering aldaar reeds verboden was. Een zelfde strekking vindt men, in meer of mindere mate, ook in de bedrijfswetgeving van sommige andere landen.

Eene veel-toegepaste vorm van winstverdeeling is verder de methode van het stijgend dividend, die vooral door groote Duitsche Maatschappijen wordt aangewend, gelijk de naam reeds aanduidt (In het Duitsch verstaat men onder „Dividend" ook het winstaandeel, dat den verzekerden wordt uitgekeerd). Volgens deze methode neemt het winstaandeel jaarlijks met eenzelfde percentage over de premie toe (b.v. 3 %> 6 %, 9 %, enz.), zoodat feitelijk de premie jaarlijks met dat percentage vermindert. Ook deze methode heeft, op zichzelf beschouwd, niets bedenkelijks. Wel bedenkelijk wordt zij intusschen, wanneer men een dergelijke niet-gegarandeerde uitkeering voorstelt als vaststaand in elk geval en dus als zekere premie-vermindering. Door deze valsche voorstelling is reeds menige teleurstelling gewekt.

Sluiten