Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reclame-middelen tegenover concurrentiemiddelen.

propaganda dienen te maken door de werkzaamheden van Agenten, omdat daar, waar Levensverzekering nog niet in de gewoonten van het volk is dóórgedrongen, het gesproken woord bewerken kan, wat gedrukte advertentiën en reclame-middelen onmachtig zijn te bereiken. Evenwel kunnen die advertentiën en reclame-middelen dienen als hulpmiddelen bij den arbeid der Agenten, waarbij dan echter niet vergeten mag worden, dat deze laatste hoofdzaak is en blijven moet. Niettemin blijft het ook dan nog een waarheid, dat een Maatschappij, die zeer vele werkzame Agenten bezit, ook des te minder behoefte heeft aan reclame-middelen.

Over deze laatste wil ik thans eerst handelen. Onder hen heerscht groote verscheidenheid, en er zijn er onder, die zeer nabijkomen aan het gebied der concurrentie-middelen. Men moet echter naar mijn meening steeds tusschen die beiden een onderscheid maken, en er zijn vele zaken, die als reclame-middelen op haar plaats, doch als concurrentiemiddelen afkeurenswaardig zijn.

Het reclame-middel dient in de allereerste plaats om de aandacht op de Maatschappij te vestigen: het moet aanlokken, in het oog vallen. Het is als 't ware het heldere lamplicht, dat uit de vensters der Maatschappij straalt, en verkondigt, dat er daar binnen iets goeds te vinden is; maar zelf maakt het geen aanspraak op voortreffelijkheid boven anderen, of behoort het tenminste niet te maken.

Het concurrentie-middel daarentegen maakt wèl aanspraak op voortreffelijkheid boven anderen. Het eischt vergelijking met andere Maatschappijen, omdat, door die vergelijking, de voortreffelijkheid zal uitkomen. Het is het goede zelf, dat in de Maatschappij te vinden is, boven wat men bij andere Maatschappijen aantreft.

Hieruit volgt, dat elk concurrentie-middel tevens reclame-middel zijn kan, want datgene, wat de eene Maatschappij werkelijk boven de andere vóór heeft, kan tevens dienen om de aandacht van het publiek op haar te vestigen, om dat publiek te lokken, en het te animeeren tot het nemen ' van een verzekering juist bij die Maatschappij.

Daarentegen is niet elk reclame-middel een concurrentie-middel, of liever: niet elk reclame-middel mag als concurrentie-middel gebruikt worden. Wanneer een Maatschappij b.v. adverteert, dat zij 100-millioen gulden verzekerd kapitaal heeft, dan is dat hooge cijfer een reclamemiddel: het dient om het publiek te lokken en om de aandacht op de Maatschappij te vestigen. Zoodra de Maatschappij echter, alleen of

Sluiten