Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der onderzoek, maar onder zóó beperkende bepalingen (b.v. geen uitkeering, doch teruggave der premiën, zoo de verzekerde binnen een zekere periode na het sluiten der verzekering overlijdt), dat voor ongezonden het eigenlijke doel tóch gemist wordt. Echter zijn dit pogingen in de goede richting. Zelfs zijn er ondernemingtn die zich bij voorkeur toeleggen op het aannemen van personen, die bij andere Maatschappijen afgewezen zijn, zoodat zij hoofdzakelijk uitgezocht slechte levens verzekeren. Bij voorzichtige berekering der premiën en uitsluiting van al te slechte risico's kan men, ook uit een technisch oogpunt, daartegen geen bezwaar hebben. Wèl zou men kunnen vragen, of personen, die zich gezond gevoelen, zich niet liever tot de Maatschappijen mèt geneeskundig onderzoek zullen wenden.

Nauwkeurige studie, niet het minst van de doodsoorzaak der verzekerden, in verband met het resultaat van het op hen ingestelde onderzoek, zal mettertijd misschien leiden tot een indeeling der risico's in bepaalde klassen, waarin, naar de grootte van het risico, verschillende premiën verschuldigd zijn. Hoe het zij, wij staan hier voor een vraagstuk, dat ernstig bestudeerd dient te worden. Een afdoende en in alle opzichten bevredigende oplossing zou de zaak der Levensverzekering een ontzaglijken stap vooruitbrengen.

Sluiten