Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Staatstoezicht op Levensverzekering-Maatschappijen. — Het systeem van vrijheid en gedwongen openbaarheid.

**6t aandringen °,B Staatstoezicht.

I.

Ook in ons land is het vraagstuk betreffende de regeling van het bedrijf der levensverzekering in den loop der jaren meer en meer op den voorgrond getreden.

En meestal verkeert het publiek in de meening, dat zulk een bedrijfswet niet anders mogelijk is dan in den vorm van de invoering van een Staatstoezicht. Daarom wordt op dit Staatstoezicht sinds vele jaren aangedrongen. Men kan van hen, die naar Staatstoezicht smachten, meestal zeggen, dat zij niet weten, wat ze wenschen. Licht hen goed in, toont hun duidelijk aan, waarom „het Staatstoezicht uit den booze is" — zooals eens gezegd is —, en zij zullen bekennen, dat hun oordeel ondoordacht was.

De Heer A. M. Maas Geesteranus heeft in „Nederland-Lombok" deze woorden geschreven, die verdienen in gulden letters boven de deur van elke Levensverzekering-Maatschappij te prijken:

„De voorstanders van vérstrekkende Staatsbemoeiing stellen zich „den Staat voor als een boven alle zwakheden en hartstochten van de „menschelijke natuurverheven wezen, de hooge en krachtige uitdrukking „van het Recht en de Billijkheid, die daarenboven in in alle zaken „handelen en beslissen zou overeenkomstig de inzichten van den droomer „zelf.

„In de practijk echter is de Staat .... een heer, die achter een schrijftafel zit, met veel of weinig boekengeleerdheid, en die voorschriften

Sluiten