Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 N H O U D.

Bladz.

Eerste Hoofdstuk. De Geschiedenis der Levensverzekering en

kort overzicht van den tegenwoordigen toestand 1

I. Levensverzekering in de Oudheid 2

In Griekenland 2

In het Romeinsche Rijk 3

Donatio propter nuptias -. . . 3

Collegia tenuiorum 3

Militaire Vereenigingen ; 4

Onderscheid tusschen de Instellingen van Voorzorg der Oudheid en de tegenwoordige Levensver zekering-Maatschappijen 5

II. De Volksverhuizing, Germaansche en christelijke invloeden 7

Morgengave, Lijftocht 8

Instellingen van Voorzorg der Gilden 8

Sterftekassen 9

III. Montes piëtatis 10

Georg Obrecht 11

Lorenzo Tonti 11

IV. Lijfrentenkoop en -verkoop 12

Bastaardvormen van de Levensverzekering 13

V. Johan de Witt 14

Neumann en Halley 16

Miskenning van den arbeid van De Witt en Halley . . . 17

VI. Ontwikkeling van het vak in verschillende landen .... 18

Ontwikkeling in Engeland 18

De „Amicable" en hare navolgsters 19

De „Equitable" 20

Tegenwoordige stand 20

Sluiten