Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

II. Opslag op de premiën 53

Gedisconteerde provisie 54

III. Begrip van reserve 57

Assessmentisme 60

Reserve van speciale posten 61

Reserveberekening met netto en met reserve-premie.... 62

IV. Afkoop 70

Beleening 73

• Vrije polis 73

Uitstel van premiebetaling 73

V. Verzekeringen bij leven en lijfrente 74

Eigen keuze der verzekerden 74

Reserveberekeningen bij verzekeringen bij leven en lijfrenten 75

Afkoop en beleening van verzekeringen bij leven en lijfrenten 75

VI. Extra premiën 75

Oorlogsrisico 77

Derde Hoofdstuk. Levensverzekering uit een ethisch en uit een commercieel oogpunt beschouwd

I. De ethische zijde der levensverzekering 79

Godsdienstige bezwaren 80

Het doel van Levensverzekering-Maatschappijen: winst, geen

philanthropie 82

Bezwaren tegen de aanzienlijke winsten van Levensverzekering-Maatschappijen 82

Premiën en winsten 83

Invloed van de leiding eener onderneming op de winst 84 II. Maatschappijen op aandeelen en onderlinge maatschappijen 86 Het deelen in de winsten bij onderlinge Maatschappijen . 89 Het deelen in de winsten bij Naamlooze Vennootschappen 89 Principieel onderscheid tusschen Naamlooze Vennootschappen en onderlinge Maatschappijen 91

Is Levensverzekering trade of trust? 93

Verzekeringen zonder winst bij onderlinge Maatschappijen 94 De appreciatie van het onderlinge en van het aandeelensysteem is onafhankelijk van de appreciatie der bizondere

Maatschappijen 95

Sluiten