Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladn.

III. Tontine-verzekeringen in onzen tijd 96

Stijgend dividend 99

Vierde Hoofdstuk. Propaganda. — Agenten. — Practisch Agentenwerk. — Makelaardij 100

I. Het propageeren van Levensverzekering in het algemeen . 100 Het propageeren van bizondere Maatschappijen 102

Reclame-middelen tegenover concurrentie-middelen . . 103

Meest voorkomende reclame-middelen .104

Adverteeren in dag- of weekbladen 104

Advertentiën op openbare plaatsen, reclame-platen 104

Voorwerpen van reclame 105

Dankbetuigingen 106

Koninklijke Goedkeuring op de tarieven .... 107

„Unanfechtbarkeit" of onvervalbaarheid 108

Reclame met winstcijfers 111

Reclame met gesloten of uitbetaalde verzekeringen 111

II. Agenten 112

Positie van den Agent 113

Beloften door Agenten . ■ ■ 114

De Agent als behartiger van de gemeenschappelijke belangen

van Maatschappijen en Publiek 115

Eigenwijze Agenten 116

De Agententaak geen bedelarij 117

De. Agententaak vereischt ontwikkeling en beschaving ■ 118

III. De Agent propageert de idéé der Levensverzekering . . .119

De Agent propageert zijn Maatschappij 120

Het bezoek 120

Het persoonlijk bezoek, een struikelblok voor de Agenten 120

Introductién 121

Beschroomdheid, vrijmoedigheid en indiscretie 122

Voorbereiding tot het bezoek 123

Weigering om den Agent te ontvangen 123

De Agent wordt ontvangen 124

Onderhandelingen 127

Sluiten