Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

De polis, in ruil voor leverantiën 127

Systematisch werken van den Agent 128

Tijdelijk afbreken van onderhandelingen 128

Teleurstellingen 128

Agenten en Directiën 129

IV. Provisie aan niet-Agenten 129

Makelaardij 133

Vijfde Hoofdstuk. De Verhouding van het Publiek tot de Levensverzekering. — Vakstudie 137

I. Geringschatting van het bedrijf 138

De Leer der Levensverzekering 139

Opleiding 141

In het buitenland 142

In Nederland 143

II. Wantrouwen jegens de beoefenaars van het bedrijf .... 145

Redenen van het wantrouwen 146

III. Wie opperen bezwaren? .... 147

Welke bezwaren worden geopperd? 148

Levensverzekering een „vinding" van den nieuwen tijd . 148

Hooge premiën 149

Incoulance 150

Tegenstand der vrouw en hare bezwaren 152

Het bezwaar van het „geschikte oogenblik". Uitstellen . 156

Verschillende bezwaren ■ 157

Zesde Hoofdstuk. Levensverzekering en Geneeskunde .159

I. Sterftetafels 159

Hygiëne 160

II. Noodzakelijkheid van het geneeskundig onderzoek '. . . .161

Eigen keuze 162

Doel van het geneeskundig onderzoek .162

Onderzoekende geneesheeren 164

Geschiedenis van het geneeskundig onderzoek .' 164

Onderzoek door den huisdoctor 166

Sluiten