Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Elfde Hoofdstuk. Concurrentie.

Bladz.

Uitwassen en woekerplanten 341

I. Het „uitspannen" van verzekerden van andere Maatschappijen 341

Hinderpalen voor het uitspannen 343

Vakkennis . . . 343

Gezond verstand 344

Finantieele hinderpalen 345

Hulpmiddelen bij het uitspannen 345

Winstbeloften 345

Afstaan der Agentenprovisie 345

Gevolgen van het uitspannen voor de Maatschappijen ■ ■ 347 Het uitspannen door vele Directiën in theorie veroordeeld, in practijk toegelaten 347

Posten, door uitspannen verkregen, zijn posten van

den tweeden rang 349

Gevolgen van het uitspannen voor het publiek 349

Finantieele nadeelen 349

Moreele nadeelen 350

Uitspannen is diefstal 351

Gevolgen van het uitspannen voor den Agentenstand ■ . 352

Oneigenlijk uitspannen 352

II. Middelen tegen het uitspannen 354

Bestrijding door de Directiën 354

Bij de eigen Maatschappij 354

Voordeelen van de bestrijding bij de eigen Maatschappij • • 356

Bestrijding bij andere Maatschappijen 356

Bestrijding door de Agenten 357

Bestrijding door de verzekerden 358

III. Het „uitspannen" van Agenten van andere Maatschappijen 359

Middelen tegen het uitspannen van Agenten 362

IV. Ongeoorloofde concurrentie door geschriften 363

Aanvallen op concurrenten door brochures en courantenartikelen 363

Niet elke critik is een aanval 364

Het lasteren door brochures en couranten-artikelen 364

Sluiten