Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Middelen tegen het lasteren door brochures en

couranten-artikelen 365

Ongeoorloofde concurrentie door brieven 365

Ongunstige uitlatingen in particuliere gesprekken 366

V. Verhouding tusschen de Directiƫn van concurreerende Maatschappijen 367

Twaalfde Hoofdstuk. De Pers en de Levensverzekering . . . 369

I. De groote pers 371

De groote pers behoort aan de levensverzekering aandacht

te schenken 37]

De taak der groote pers 374

De groote pers in haar instructieve rol 374

De groote pers tegenover de bizondere Maatschappijen;

Critiek 377

Eischen der Critiek 378

Gestrengheid 378

Welwillendheid 378

Opbouwende strekking 379

Onpartijdigheid 379

II. Feitelijke verhouding van de groote pers tot de levensverzekering 3g0

De groote pers in het buitenland tegenover de levensverzekering in het algemeen 381

De groote pers in het buitenland tegenover de bizondere

Maatschappijen 38 ]

Omkoopbaarheid der Buitenlandsche pers .... 382 Geldafpersing door buitenlandsche bladen . . . .382 Voorliefde voor vaderlandsche instellingen . . 383 Onverschilligheid der Nederlandsche groote pers tegenover

de levensverzekering in het algemeen 385

Redenen der onverschilligheid 385

Onheusche houding van sommige Ned. persorganen 386 De groote pers in het binnenland tegenover de bizondere

Maatschappijen 337

Onomkoopbaarheid der binnenlandsche pers ... 389

Sluiten