Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Een spook wordt grooter in het donker, neemt vaste gedaanten aan in den mist.

Voor mij ligt een lezenswaardige brochure, uit overdrukken van het „Handelsblad" saamgebundeld, getiteld:

HET RUSSISCHE BOLSJEWISME Een ernstige waarschuwing

door WLADIMIR.

(Uitgave N. V. Drukkerij „Jacob van Campen", Arasterdam).

i De schrijver is blijkbaar een rasechte Rus, die de gebeurtenissen zelf meeleefde, vooraleer hij ze verhaalt en daardoor in staat was in een reeks van fel-belichte kieken een bioscbpisch-scherp beeld van Bolsjewikische gruwelen en uitspattingen te reproduceeren, die ons van ontzetting de handen ineen doen slaan. Wladimir — dit is zijn schuilnaam — schijnt me een geloof Waardig^ betrouwbaar man, die uit eigen ervaring spreekt en aan wiens waarheidsliefde niet te twijfelen valt. Een uitstekend kenner ook der toestanden van zijn land en bijgevolg een uitnemend gids om ons in te leiden in de mystè-, riën van dezen modernen duivelendienst.

Ook zijn tweede brochure: „Het Bolsjewisme en de Joden" komt mij geloofwaardig en waarheidslievend voor.

Alleen maar, heeft zijn getuigenis — jammer genoeg — geen extrinsiek gezag, geen geloofwaardigheid van buiten af; hij beweert, maar bewijst niet en weet zijn woord niet waar te maken. Op slot van rekening kan men het boekske naast zich neerleggen en zeggen: „Zou dat ongeloofelijke wel waar zijn? Wie is die Wladimir? .Is dat geen' grappenmaker, die uit de gespannen nieuwsgierigheid een slaatje slaat?"

Men kan nog verder gaan en — aangestoken door de koorts, die in de hoofden spookt — op den man af vragen: „Wie waarborgt mij, dat achter dit geschrift *éen politiek schuilt? Gelijk Joffre te Berlijn en Radek in Moskou op stuk van zaken geheime agenten bleken, bezoldigd om in honderdduizend vliegende blaadjes het onbetrouwbaarste moois over Russische paradijstoestanden rond te strooien, zoo kan ook deze onbekende Wladimir een dienstdoener- der Entente

Sluiten