Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, No. 26 ' %

Mr. Alston aan Graaf Curzon (ontvangen Januari 25) Telegraphisch.

Wladiowostok, Januari 23, 1919.

„De Bolsjewiki kunnen niet langer aangemerkt worden als een! politieke partij van zuivere communistische kleur. Zij 'vormen een betrekkelijk kleine bevoorrechte klasse, welke in staat is de rest der bevolking te terroriseeren, aangezien zij het monopolie bemachtigd hebben zoo van wapenen als van voedsel beide. Hun'partij bestaat hoofdzakelijk uit werklieden en soldaten en omvat een macht van niet-Russische elementen, als Letten en Esttanders en Joden; de laatsten zijn opmerkelijk talrijk in de hoogere posten. De leden van deze partij genieten totale vrijheid van handelen en plegen misdaden tegenover alle andere standen der gemeenschap.

Hun leger is wel-gedisciplineerd en aan deze discipline wordt streng de hand gehouden.

Algemeen wordt gezegd, dat officieren geprest worden tot dienen door het in gijzeling stellen hunner gezinnen. De bevolking van Perm is gerantsoeneerd ert niet Bolsjewiki krijgen een goed ons brood per dag.

De boerenstand had minder te lijden doch onder doodstraf was het hun verboden aan anderen dan Bolsjewiki voedsel te verkoopen.

De kerken werden gesloten, want veel priesters waren vermoord en een bisschop was levend begraven»

Deze en andere barbaarsche martelingen, zooals het onderdompelen in de rivier tot de slachtoffers doodgevroren waren, vielen voor. Die veroordeeld waren neergeschoten te worden, werden meermalen naar buiten gebracht en met losse patronen beschoten, zoodat zij niet wisten, wanneer de werkelijke executie plaats greep. Veel andere gruwelen zijn nog gerapporteerd. 1

Dé Bolsjewiki zijn blijkbaar schuldig aan massa-moorden in.Perm en het staat vast, dat zij het plan hebben opgezet tot een volslagen uitroeiing. Op een lamp boven een winkel stonden de woorden geschreven: „Alleen zij die vechten, zullen eten!"

VIERDE HOOFDSTUK.

Hongersnood.

Sie reden vom ewigen Menschenrechte und meinen doch nur ihr kleines Ich.

Hoe nu, vraagt Wladimir (x) op bladzijde 9, hoe is onder Bolsjewikisch régime het leven in de steden?

De woningen, de meubels, kleeren en ondergoed zijn genationaliseerd, d. w. z. aan de burgerlijke bevolking ontnomen. De industrie is

(*) Een ernstige waarschuwing.

Sluiten