Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WREEDHEDEN DOOR DE BOLJEWIKI IN ESTLAND BEGAAN. In Wesenberg.

. Nadat Estlandsche troepen de stad Wesenberg op de Bolsjewiki genomen hadden, werden op 17 Jan. 1919 de graven geopend van die door deze laatsten zijn vermoord gedurende hun korte periode van „terrorisme". De volgende officiëele personen waren aanwezig: Stadsgouverneur Aren; President van het Districtsbestuur mr. Jukham; afgevaardigde Jakobson; militaire commandant Kütt; onder-commandant Tenneberg; officier van gezondheid dr. Wiren en de vorige officier van gezondheid dr. Utt.

De omgeving der graven van de slachtoffers der Roode Terreur verried met wat beestachtige ruwheid de Bolsjewiki hun slachtoffers hadden omgebracht. Overal was gestqlten bloed te zien, waartusschen lompen van kleeren, flarden van hoofdbedekking, hersenen en stukkeu hersenpan nog met de haren er aan, te onderscheiden waren. In het eerste graf werden 16 lijken gevonden, die later gephotographeerd werden. Van de volgenden werd de identiteit vastgesteld: Legerdokter dr. Reinik, Grieksch Katholiek priester Sergei Filorenski, enz. enz. 0)

Al die lijken vertoonden teekenen van de woede en wreedheid der Bolsjewiki. De slachtoffers waren van alles, behalve van hun hemd beroofd, zelfs hun schoenen waren hun ontnomen. Aan drie en dertig van de lijken waren de schedels ingeslagen, zoodat de hoofden neerhingen als afgeknotte takken aan den stam. Naast vermoorden, die neergeschoten waren, werden anderen gevonden, doorstoken met de bajonet, de ingewanden puilden uit en armen en beenen waren gebroken.

Höe de Bolsjewiki hun slachtoffers plachten terecht te stellen, is door een dezer ongelukkigen beschreven, den grondeigenaar A. Munstrum, die zelf als door een mirakel er het leven afbracht:

„In^den namiddag van 11 Januari werden 65 van ons naar de plaats van terechtstelling geleid, waar het graf reeds gedolven was.- De h'elft van ons, waaronder zes vrouwen,, plaatste men op een hoek van het graf. De vrouwen zouden het eerst gedood worden en hun geschrei was zóó hartroerend, dat het voor de moordenaars niet; langer om aan te hooren was. Een vrouw trachtte te ontsnappen, maar. bracht het niet ver. Ze vuurden een salvo af en gewond zonk ze op den grond. Daarop sleepten de Bolsjewiki haar bij den voet naar het graf. Vijf van de moordenaars sprongen op haar toe, schoten op haar, en trapten op haar lichaam tot zij stil lag. Een tweede salvo werd toen op de andere slachtoffers afgevuurd. Gelijkerwijs werden zij in de graven geworpen en met kolven en* bajonetten afgemaakt. Waarop de moordenaars wederom op de lijken stampten

In Dorpat.

Ook in Dorpat bedreven de Bolsjewiki dezelfde soort gruwelen als in Wesenberg. Op Kerstavond werd de welbekende directeur der Visscherijen, Max von zur Mühlen, student in de Zoölogie, vermoord.

v) De lijst van namen hèb ik — als onnoodig — niet afgedrukt.

Sluiten