Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onherkenbaar waren. Beide armen en het hoofd van kapelaan Schartz waren afgehakt.

De Bolsjewiki hadden een officier de epauletten diep in den schouder gespijkerd. Al de lijken en de kelder, waar zij lagen, zijn gephotographeerd.

No. 53.

Lord Kilmarnock aan Graaf Curson (ontvangen 24 Februari).

My Lr ïd, Copenhagen, 17 Februari 1919.

Ik heb de eer U hierbij over te zenden de vertaling der twee verdere rapporten over de gruwelen door de Bolsjewiki in de Baltische provincies bedreven, mij door het voorloopig Estlandsch Bestuur ter hand gesteld.

Hierbij ingesloten zeven photographiëen van Bolsjewikische moordpartijen te Wesenberg en Dorpat, uit dezelfde bron. 0)

BOLSJEWIKISCHE GRUWELEN IN ESTLAND.

(Aanvullend Rapport).

Op den 25en December schoten de Bolsjewiki den rentmeester Karu neer, alsook den ploegbaas en opzichter Sitau van het Kiltsilandgoed. Vópr hun dood werden de slachtoffers wreedaardig gemarteld. Behalve hen, werd ook de schrijver Woldemar Rosenstrauch en nog drie andere personen neergeschoten.

Volgens het rapport van den hoofdman van een aanvallend eskadron, luitenant Jacobsen, vermoordden de Bolsjewiki op 26 Januari twee broeders Hendrik en Hans Kokamal, van Piksaare. Met twee bijlslagen sloegen ze den eerste de hersens in en schoten den ander neer. Ze beroofden hun slachtoffers daarna van kleederen en schoenen en verscheurden hun linnengoed, daar dit, met bloed besmeurd, van geen waarde voor hen was.

In Sagnitz, in het Walkdistrict, werden de opperhoutvester Hesse en de boekhouder Wichrnann door de Bolsjewiki neergeschoten, Naast de graven van deze twee slachtoffers werden nog zeven andere op dezelfde plaats ontdekt.

Het bloedbad te Walk.

Meer dan ergens anders woedde 't Bolsjewisme te Walk, aangezien de Bolsjewiki daar 't langst de macht in handen hadden. Het aantal personen door hen gedood, is groot, doch niet nauwkeurig bekend. Naar schatting bedraagt het van 350 tot 450 personen. Buitendien werden 600 tot 700 man door de Bolsjewiki weggevoerd. Volgens rapport van inwoners uit het district werden deze • ongelukkigen onderweg vermoord. De moorden werden op dezelfde manier als overal elders ge-

(l) Niet gereproduceerd.

Sluiten