Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NASCHRIFT.

Er is in de laatste weken geen enkel vooruitziend man of vrouw geweest, die zich niet heeft afgevraagd: „Zullen we hier ih Nederland ook Revolutie krijgen?"

We moeten erkennen, dat de wind scherp uit dien hoek waait. De revolutionnaire geest heeft ons koelzinnig Vaderland van den Dollard tot de Schelde aangegrepen en-geschud, dat alle godsdienstige, maatschappelijke en politieke instellingen er van beven.

Of er in den laatsten tijd iets is gebleken — werd in de Kamerzitting van 20 Mei gevraagd — hetgeen wettigde, dat de Regeering doorgaat met voorzorgsmaatregelen?

Niet later dan eergisteren, antwoordt Ruys, — is aan de Regeering meegedeeld, dat op een bepaald gedeelte der Nederlandsch-Duitsche grens 's nachts herhaaldelijk automobielen met wapens ons land zijn ^binnengekomen.

/ Nu staat één ding vast: er komt geen Revolutie hier of die Revolutie komt door geweld. En aangezien er voor een politieke revolutie in Nederland geen aanleiding is, zullen de Sociaal-Democraten — al hebben ze het goed voor ten aanzien van het niet-

I plegen-van-geweld — het op hun geweten hebben als er tegen hun be-

1 doeling in per slot van rekening toch bloed vloeit. Aan goede voornemens ontbreekt het de S. D. A. P. niet, maar ook de weg naar de hel der Russische Terreur was met goede voornemens geplaveid. Breekt hier Revolutie uit, dan gaat het niet om de Eerste Kamer, maar dan moet er gespeculeerd worden op den haat tegen het Kapitalisme, anders komt men er niet. En wie zal het paard der revolutie breidelen, als het zich losrukt uit de hand, die het besturen wil?

[\ Wie zal de geesten — eenmaal opgeroepen — weer bedwingen? V Alzoo.... anarchie.

* Maar een der krachtigste middelen om de anarchie te voorkomen, is den menschen bekend te maken met wat anarchie eigenlijk is. Het schip op strand moet met den vinger worden aangewezen, om dienst te doen als baken aan zee. Anarchie is afschaffing van alle eigendomsrechten. Zij maakt uw fabriek, uw huis, uw geld en uw gezin tot het mijne en het mijne tot het uwe. Een plundering op groote schaal. Ieders hand tegen allen. De triomf van diefstal en moord, zwendel en booze lusten. De hel, losgelaten op aarde en de maatschappij, een Walpurgisnacht van duivels in menschengedaante. Verlangt gij er naar? Laat dit land een nuchter-onderzoekenden blik op Rusland werpen, een levende hel nu met vleeschgeworden duivels tot landsvaders — en geen revolutie zal den voet binnen onze grenzen zetten. Want wie weldenkt en doordenkt, heeft dan de hand uit den mouw te steken om een element te vormen, in staat de wacht te betrekken en de rust te handhaven. Een volk, dat — gewaarschuwd als het onze — niet tot den laatsten man paraat blijkt, verdient in revolutie en schrikbewind ten onder te gaan.

Sluiten