Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn — trouwens, voor die verzoeking bezwijken ook wel eens anderen dan Chineezen — om hun handigheid en vlugheid zijn zij overal zeer gewild. Inderdaad, vlug zijn zij in alles ; en onwillekeurig krijgt men met hen op, als men daarvan de bewijzen ziet. Kom b.v., eens aan de Javabank te Batavia, en heb daar geld te ontvangen. Als ge de ordonnantie voor de ontvangst in handen hebt en u aanmeldt aan de kas, vindt ge daar een paar Chineezen, die, zoodra ge uw document hebt overgegeven, u helpen zullen : en zie nu eens die eigenaardige en vlugge manier van rekenen. Met behulp van een op tafel liggend langwerpig vierkant bakje, met lagen, opstaanden rand, waarin in de lengte eenige ijzerdraden zijn bevestigd met een bepaalde hoeveelheid licht verschuifbare balletjes er om heen, ziet ge nu aanstonds een hunner druk aan het rekenen. Met slechts een paar vingers ziet ge hem die balletjes dan links, dan rechts, dan van elkander af, dan naar elkander toe werpen, en in een oogenblik heeft hij zijn rekening klaar. Zoo verifieert hij het bedrag op zijn manier; en als hij het aan zijn buurman heeft opgegeven, en deze. aankomt met een stapel papiertjes, zeg dan eens, of ge wel ooit op eenig geldkantoor met zooveel vlugheid en tevens nauwkeurigheid zulk papieren geld hebt zien tellen.

Onder de handwerken, die zij uitoefenen, komen vooral in aanmerking het meubelmaken, het schoenmaken en het verven. Vindt ge een Chineeschen toekang sepatoe op de plaats waar ge zijt, ge kunt gerust bij hem te land komen, hij zal u nette en soliede schoenen leveren.

De Chineesche meubelmakers en timmerlieden verstaan hun vak zeer goed. Ze leveren u keurige moderne meubelen van alle modellen, welke gij verkiest en tegen veel lageren prijs dan men in Nederland zou moeten betalen.

Vooral treft men de meeste Chineezen aan op de kustplaatsen of in groote en volkrijke plaatsen aan een rivier, maar dan zijn zij daar voor handel en ambachten. Daar waar zij slechts koeli-diensten verrichten, vindt men geheele bevolkingen er van bijeen onder eigen

Sluiten