Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e.

De e, klinkend als in eer, teer, smeer, doch korter zal geschreven worden ê. Deze klank komt in 't Maleisen hoogst zelden voor en uitsluitend in de voorlaatste lettergreep.

door6 è' °ngeveer 111111116110 in nest, wordt voorgesteld

De e, ongeveer klinkend als de i in mirre, komt voor in slotlettergrepen, afgesloten door een h. Deze klank wordt voorgesteld door ê. Soms wordt deze ook gehoord in de voorlaatste lettergreep.

De toonlooze e klinkt als de e in begaan. Deze zal worden aangegeven door ë.

Men spreke nu uit:

mërah, rood ; lèhèr, hals ; bèntèng, fort; èkor, staart ■ memang, natuurlijk; lèlang, verkooping.

olêh, door; bolêh, mogen, kunnen; Palêmbang. benar, waar; lëbih, meer; bëlom, nog niet.

i.

De 1 khnkend als de ie in hier, stier, komt in 't Maleisch mtelmtend voor in de voorlaatste lettergreep als de slot^tergreep aanvangt met een r. Ze wordt aangeduid

De heldere i khnkt in het Maleisch meestal korter ongeveer als m het Duitsche woord Kind. Ze zal worden voorgesteld door i.

De doffe i khnkt als in rit, smid. Ze komt voor in gesloten lettergrepen. Voor dezen klank bezigen we geen afzonderlijk teeken.

Men spreke nu uit:

siram begieten; kirim, zenden; niiring, scheefpinng, bord. °

manls zoet; tïpls, dun ; plpl, wang ; bibir, lip ; lëbih, meer; bintang, ster; asin, zout; hidoep, leven.

Sluiten