Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oe.

De oe is lang en helder in openlettergrepen voor een r. Ze khnkt dan als in 't Nederlandsch voor een r in snoer, vloer.

Overigens klinkt de oe in open lettergrepen korter; ongeveer als de oe in boek, snoek, koek.

In verschillende woorden klinkt de oe meer zweemend naar de o in de Nederlandsche woorden bon, ton. Deze klank is voor ons, Nederlanders, moeilijk weer te geven. Hij komt voor in gesloten eindlettergrepen van verschillende woorden en zal worden aangeduid door öé.

Men spreke nu uit: _böëroeng, vogel; löëroeng, straat; koerang, te weinig; goeroe, onderwijzer.

roepa, soort; roemah, huis; baroe, nieuw.

toendjöék, wijzen; roempoët, gras; takoét, vreezen; kapoer, kalk; boentoet, staart.

ai.

In open lettergrepen khnkt ai niet als a gevolgd door i, maar als ai in 't Duitsche woord Kaiser.

' pakai, dragen ; ramai, lawai, drukte ; soengai, rivier ; baik, goed; naik, klimmen.

Op Java hoort men ook wel zeggen ramê en pakë, doch deze uitspraak is onjuist.

Als de i als achtervoegsel gehecht is aan een woord, dat op een a eindigt, worden die a en die i natuurlijk wel afzonderlijk uitgesproken. Zoo vormt men van ndmd, naam, het werkwoord mênamai, dat uitgesproken wordt: më-nd-md-i. (een naam geven).

g.

De g wordt uitgesproken als in de Engelsche woorden good, glad.

goela, suiker; goenting, schaar; ganti, verwisselen.

Sluiten