Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S.

De s wordt altijd scherp uitgesproken, óók als deze tusschen twee klinkers staat. De z-klank bestaat niet in zuiver Maleische woorden.

troes = recht uit; soerat, brief; pisang, banaan; pisau, mes; poesing, in de rondte draaien; poesing kapala, duizelig (kapala = hoofd).

O.

De lange, heldere o klinkt als in koor, smoor. We duiden dien klank aan door ö. Hij komt slechts voor in de voorlaatste lettergreep van enkele woorden.

De o, klinkend als in stom, kom, zal worden voorgesteld door ó. Deze klank komt voor in gesloten eindlettergrepen en soms in de voorlaatste lettergreep voor een dubbelen medeklinker of voor een h.

De doffe o komt zelden voor. Ze klinkt dan als in snor. Ze zal worden voorgesteld door ö.

Men spreke uit:

örang, mensch; ölêh, door; bölêh, mogen, kunnen, pöhön, boom; djatöh, vallen; bëlöm, nog niet. böhöng, leugen; bödöh, dom.

dj. en tj.

Ten slotte zij opgemerkt, dat men een duidelijk onderscheid moet laten hooren in de uitspraak van dj en tj. Men spreke dj vooral zacht uit.

dj Sri = vinger; tjari = zoeken.

djadjar = rij achter elkander ; tjatjar = kinderpokken.

N.B. De genoemde klankteekens zullen in den vervolge in het algemeen worden weggelaten en slechts dan worden gebruikt als de uitspraak moeilijkheden kan opleveren.

Sluiten