Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klemtoon.

«*i-^k!fnfa?m wtïdtJm '* Maleiscn met minder nadruk gelegd dan in 't Nederlandsen.

^\ Jalt Sewoomijk °P de voorlaatste lettergreep, , tenzij deze toonloos is. In dat geval valt in woorden van twee lettergrepen de nadruk dus op de laatste tfijy. in de volgende tweelettergrepige woorden: terang, helder; senang, tevreden; tjëpat, snel. d«n liïL?n w°ord. waarin de voorlaatste lettergreep den klemtoon draagt, een achtervoegsel krijgt dan

greef'vin W naar de voorlaatstf ietter

greep van het afgelelde woord, doch de nieuwe en de oorspronkelijke toondragende lettergrepen worden dan even lang uitgesproken. wwiueu uan

Zoo wordt in de volgende woorden de nadruk gelegd op. de eerste lettergreep : 5c«8u

makan, eten ; t&nam, planten; minoem, drinken.

dJ. ormt.men nu afleidingen met 't achtervoegsel an

%£n r? * df eerste twee lettergrepen even lang aa£ gehouden in de woorden 5

ma^fdS. SI>ijZen' Cten; tanaman- aanplant; minoeDe achtervoegsels lah, tah en kah hebben echter Zot™ °P klemt00n Van het oorspronSke

ISHji £6e£V aL (k16111*0011 eerste lettergr.). Soedahlah, (klemtoon blijft op eerste lettergr.).

Sluiten