Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De juiste beteekenis: moet dus weer blijken uit het zinsverband.

Voornaamwoorden.

a. Persoonlijke voornaamwoorden., :;cHet Maleisch kent de -volgende pers. voorn.w: ie. persoon, enkel??. :• akoe, saja. 2e. » , » : engkaw; (kamoe).;!4<t$fc . 36.,: -, : ija (dija). - ;v> ;

!kami (met uitsluiting v. d. aan... ,\ 1 .gesproken persoon), kita (metInslBitingv. d. aangesproken persoon).

2e. 1. , 'fUT „s'-Jgamoe.

3.e.. K.,-ar; , .-.zi wob:.: marika itoe (= die lieden).

n'Naamvalsvormen- kent 't- Maleisch niet. Genoemde

wopjden blij ven'dils^ onveranderd in alle naamvallen.

Akoe wordt in dq omgangstaal weinig gebruikt. De spreker plaatst zich door dit woord te gebruiken op een .standpunfe;van meerdere tegenover den aangesproken persoon. Het khnkt onbeleefd. Men gebruike altijd saja.

Te Batavia en omstreken hoort men nog wel eens goewa gebruiken voor ik. Het is geen Maleisch woord. Men vermijde het gebruik er van. In de Molukken gebruikt men ook wel bèta voor ik.

engkaw wordt weinig gebruikt. Hoewel kamoe eigenlijk meervoud is, is dit woord ook voor den 2en pers.r.enk. het meest geschikt. Op Java gebruikt men:.«ok kowé voor jij, doch nimmer tegenover personen van eenigen rang of stand. Het is grof; Men gebruike daarvoor altijd kamoe. f 1

Een zéér grof, beleedigend woord is loe voor jij. Te Batavia wordt het nog wel eens gehoord. Men wachte zich er voor dit woord te gebruiken.

, De vorm dija voor den derden pers. enk. wordt gewoonlijk alleen gebruikt na een voorzetsel en na een werkwoord met het achtervoegsel kan.' Ook wel om er den nadruk op te leggen.

Sluiten