Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval is, wordt soms in vragende zinnen, om een sterken, nadruk op de vraag te leggen, 't achtervoegsel tah gebruikt.

Barang-barang itoe boekankah mahal ? = Zijn die goederen niet duur ? (Indien hier 't achtervoegsel was weggelaten zou de zin kunnen beteekenen : die goederen zijn niet duur).

Manatah orang jang baroe datang ? = Waar is toch die man, die pas gekomen is ? (Hier zou kah niet gebruikt mogen worden, want mana ? = waar ? is al een vraag).

Sluiten