Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roode wijn witte wijn rijnwijn

champagne

port

bier

stout

jenever

bitter

een bittertje

likeur

cognac

witte brandewijn

anggoer mërah. anggoer poetih. anggoer asam.

( anggoer sempanje.

( anggoer poef. anggoer prat. bir.

bir hitam. sopi. part. paït.

sopi mams.^»* brèndi.

brèndi poetih.

Werkzaamheden Pekerdjaan Stam van het te huls. diroemah. werkwoord.

den vloer dweilen mengepèl djoebin epèl = verbastering

v. dweil,

den vloer vegen menjapoe djoebin sapoe = bezem,

de muren witten melaboer tembok laboer = witkalk,

de tafels politoeren memoelitoer mèdja poelitoer.

de schilderijen af- mengeboeti plgoera kepoet = plumeau. stoffen

de deur openen memboeka pintoe boeka.

het venster sluiten menoetoep djendela toetoep.

het zeil ophalen - menarik lajar tarik.

het zeil neerlaten menoeroenkan lajar toeroen = neerdalen

het bed opmaken membetoelkan tem- betoel = ln orde.

pat tidoer

de lamp vullen mengisi lampoe isi

de lamp aansteken memasang lampoe pasang.

de lamp uitdoen memboenoeh lampoe boenoen.

de kleeren drogen mendjemoer pakaian djemoer.

de borden wasschen mentjoetji piring tjoetji

de messen slijpen mengasah plsau asah

de lepels poetsen. menggosok êndok gosok.

de tafel dekken menoetoep mèdja toetoep.

het eten opdienen mengangkat makanan angkat

de schoenen poetsen menjikat sepatoe slkat = borstel

Sluiten