Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de koffie malen menggiling kopl giling.

de rijst stampen menoemboek bëras toeboek.

lombok fijn snijden radjang-radjang radjang.

lombok

klapper raspen memaroet kelapa paroat •= rasp.

klapper uitpersen memerës kelapa perês.

koken masak masak.

braden menggorèng gorèng.

roosteren memanggang panggang,

.water flltreeren manjaring ajer saring.

water putten , f\. menfmba ajer timba = emmer,

den bak rallen mengisi koelah isi.

de bloemen begieten menjiram kemba:.0' siram.

de kippen voeren kasi makan ajam kast.

een kip slachten memotong ajam potong.

het paard roskam- meng^aroek koeda garoek = roskam men

de koe melken mëmerës sapi përes (= melken,

_ , , uitpersen).

naaien mendiatt djait.

stoppen inenisik tisik.

borduren menjoelam soelam.

knoopen aanzetten memasang kantjing pasang.

Sluiten