Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kopergeld

goudtientje ■ .-/tu

rijksdaalder.

gulden

halve gulden ;

kwartjes een kwartje twee kwartjes

dubbeltje 2} cent stuk cent £ cent

tien duiten (oude rekg.) dertig duiten zijn gelijk aan een kwartje 150 duiten = ƒ 1.25

Tijd

almanak

eeuw

jaar

maand

jaargetij

een week

dag uur

minuut seconde

Zondag

maandag.

oeang tembaga.

( oeang ëmas balanda.

( oekon ëmas.

ringgit.

roepiah.

( sentèngah roepiah.

( soekoe.

talen.

setali.

doewa talen.

( ketip.

( pitjis, itji.

bènggol.

sèn.

bribil.

sëwang.

tiga wang sama dengan

setali. (*) lima belas wang sama

dengan seroepiah setali.

Waktoe.

almanak, takwim.

abad.

tahoe n.

boelan.

moesim.

( seminggoe.

( seahad.

hari.

djam.

menit.

sekon.

( hari minggoe. ( hari ahad. hari senèn.

(*) Setali tiga wang (spreekw.) = 't Is lood om oud ijzer.

Sluiten