Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sleepnet

hengel

geweer

kruit

hagel

kogel

ring

In de Stad.

: esplanade

weg, straat

kruispunt

brug

[artesische put wachthuis Chineesche kamp [Arabische kamp Moorsche kamp Inlandsche wijk residentswoning regentswoning [residentiekantoor I ontvangerskantoor | vendukantoor postkantoor tolkantoor school

hoogere burgerschool

kerk

moskee

tehineesche tempel weeshuis

vrijmetselaarsloge

sociëteit

schouwburg

station

gevangenis

djaring. kail, pantjing. bedil, sënapan. obat bëdil. mimis.

pëloeroe, pèlor. tjintjin.

Dinegeri (kota).

( aloen-aloen. ( tanah lapang. loeroeng,, djalan. përampatan. djèmbatan. soemoer boer. gardoe.

kampoeng Tjina.

,. Arab. pëkodjan. kampoeng. roemah residènan. kaboepatèn. kantor residènan.

■ oeang.

„ lèlang.

. pos

„ pabèjan. sekolah. sekolah radja, gerèdja.

mesigit mèsdjid. kelentèng. roemah miskin, roemah sètan. roemah bolah. roemah koemidi. stasioen. pendjara.

Sluiten