Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijst der meest gebruikte werkwoorden.

aanhouden, tegenhouden

aankleeden

aankomen (te)

aankomen = komen

aannemen

aansteken

aanzetten, slijpen

ademhalen

[afbreken afdingen

afkeerig zijn (van iemand)

afweren

antwoorden

baden

bedekken, toedekken

bedriegen

begieten

begraven (van een lijk)

begrijpen

beitelen

bekennen beminnen

beloven betalen

tahan.

pakaian.

sampai; tiba.

datang.

terima.

pasang.

asah.

gossok (op Java).

bernapas.

(napas = adem).

rombak.

tawar.

bèntji.

tangkis.

menjahoet.

(stam: sahoet).

mandi.

toetoep.

tipoe.

siram.

mengkoeboerkan. (koeboer = graf), mengerti.

(erti = beteekenis). memahat. (pahat = beitel).

tatah (= beitel; op Java) mengakoe.

kasih (= liefde), tjinta (op

Java ; eigenlijk : zorg), djandji (= belofte), bajar.

Sluiten