Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekenen

' tegenhouden

Keilen

l trekken

uithouden

uitkleeden

uitpersen

vallen t vegen

varen (met een zeil- of I stoomschip)

varen (met een inl. vaari toig)

vechten

veranderen verbeteren

verbieden verdeelen

verdelgen ; uitroeien, ver[ woesten verdedigen

[vergeten vergeven

vergiftigen vergissen (zich) verhuizen verkoopen verkrijgen

■erlangen, begeeren [verlaten (= achterlaten)

verliezen verlies lijden

verliezen (in een gevecht, met spel)

menggambar.

(gambar = teekening). tahan.

hitoeng (op Java) ; bilang.

tarik.

tahan.

boeka pakaian.

perës (Java ook melken).

djatoh.

sapoe (=. stoffer), berlajar; (lajar = zeil).

berperahoe.

berkalahi. ganti.

membetoelkan (betoel =

juist, larang. bagi. binasa.

melawan, (lawan = tegenpartij), loepa.

mengampoeni, (ampoen =

vergiffenis)) ratjoen (= vergif), salah (= schuld, fout), pindah. djoewal.

bërolêh, mendapat. hendak.

meninggalkan, (tinggal =

bhjven). hilang. roegi. kalah.

Sluiten