Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meest gebruikte bijvoegelijke naamwoorden.

arm miskin ; papa.

bedroefd sakit hatr.

bitter van smaak pahit, (uitspr. : pait).

blauw biroe.

bleek poetjat.

bot (niet scherp) toempoel.

breed lèbar.

broos getas.

dapper bërani.

diep dalam.

dik (tegenover dun) tebal.

dik (tegenover mager) gemoek.

dik (van vloeistoffen) kental.

dof (tegenover helder, van

glas b.v.) boetek.

dof (tegenover glinsterend) boereng.

dom bodoh.

donker gèlap.

dorstig aoes.

driehoekig persegi tiga.

droog këring.

duidelijk tërang, njata.

dun «pis.

dun (van vloeistoffen) èntjèr, tjèwèr.

eerlijk bolëh dipertjaja, toeloes.

flauw (buiten kennis) kelenger pingsan. flauw (van smaak) b.v. van

limonade, die niet zoet

genoeg is, van zuur,

waarvan de azijn niet

sterk genoeg is, wanneer

er geen zout in 't eten is. tawar.

Sluiten