Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MALEISCHE SAMENSPRAKEN.

Aankomst aan boord.

Spada1

Ja Toewan 1

Breng deze drie koffers in

mijn hut. Welk nummer heeft uw

hut ?

Nummer zes. Kun je deze alleen dragen ? Hij is erg zwaar.

Ik zal 'm met uw hutjongen dragen.

Jij bent mijn hutjongen

niet waar ? Neen meneer, uw jongen

heet Tasiman. Roep hem. Daar is hij, Meneer. Ben jij mijn hutjongen ?

Ja, meneer, ik ben de jongen voor de hutten nummer zes, acht en tien.

Breng jij met je kameraad deze koffers in mijn hut en zet ze daar onder de slaapplaatsen.

Datang dikapal.

Spada! Ja Toean !

Tjoba, kopor tiga ini bawa kedalam kamar saja.

Kamar toewan nomor berapa ?

Nomor anam. Apa kamoe

bisa angkat sendiri ?

Berat sekali. Nanti saja angkat bersa^j

ma-sama dengan djonges

kamar toewan. Kamoe djongos kamarsaja,

boekan ? Boekan, toewan, namanja

djongos toewan Tasiman. Panggil dia. Itoe dia, Toewan. Apa kamoe djongos kamar

saja ?

Saja, toewan, saja djongos kamar nomor anam, delapan, sepoeloeh.

Kamoe sama temanmoe bawa kopor ini kedalam kamar saja, taroh dibawah tempat tidoer.

Sluiten