Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het bevel. kopor, koffer.

imi- aanw. voornw. deze, dit.

bawa, brengen.

ka, of ke, voorz. naar.

dalam, bijw. binnen.

kedalam kamar, naar binnen in de kamer.

kamar toewan, meneer's kamer; in 't maleisch

: ontbreekt een beleefde vorm voor het pers. voornw. 2e pers.; om niet te tutoijeeren wordt de aangesprokenen genoemd bij een titel.,

berapa, hoeveel; nomor berapa, welk nummer.

Apa, wat; in vragende zinnen beteekent het: is 't dat.... ?

apa kamoe bisa angkat, is 't dat jij kunt dragen ?

bisa, kunnen, in staat zijn.

angkat, oplichten, dragen.

sendiri, bijw. alleen.

herat, zwaar.

sekali, ten eenenmale, zeer, erg.

herat sekali, zeer zwaar.

nanti, straks, aanstonds; een van de woorden, waarmee de toekomende tijd aangeduid wordt.

saja, pers. voornw. ie pers.

sama, voor zots. tot aanduiding van allerlei betrekkingen, met, aan,

benevens, enz; djongos, jongen,, mann.

bediende. boekan, ontkennend bijw.

van modaliteit: boekan itoe, dat is 't niet. nama, naam.

nja, bezitfc. voornw. 3e

pers. zijp, haar. namanja, zijn naam. namanja djongos toewan,

meneers jongen zijn

naam. panggil, roepen. dia, pers. voornw. 3e pers. ; hij, zij.

panggil dia, roep hem. ! itoe, aanw. voornw. die, dat.

saja, ook ons toestemmend

bijw. ja. temdn, kameraad, makker. moei bezitt. voornw. 2e

pers.,

temanmoe, jouw kameraad.

tarok, zetten.

bawah, onder.

tempat, plaats.

tidoer, slapen.

tampat tidoer, slaapplaats, bed, couchette.

lamanja, gedurende.

berlajar, zeilen, een zeereis doen.

djaga, waken, zorgen.

njonjah, Europ. getrouwde dame; ook chineesche vrouwen' worden met njonjah betiteld.

Sluiten