Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kasih, geven, schenken. persèn, present, fooi. jang, betr. voornw. die, dat.

pantès, behoorlijk. kalau, voegw. als, indien. barangkali, bijw. van moI daliteit, misschien, wellicht.

mabok, dronken, bedwelmd laoet, zee.

mabok laoet, zeeziek. tida, bijw. v. modaliteit

niet. doedoek,. zitten. mèdja, tafel. doedoek mèdja, aan tafel B zitten.

bolêh, mogen, vergund zijp.' mendapat, krijgen. makanan, afgel. van makan, eten. makanan, zelfst. nw. eten. atau voegw. of. koeasa, macht, gezag,

competentie.

sèketaris, secretaris, de administrateur aan boord.

tetapi, voegw. maar.

adat, gebruik, gewoonte.

adatnja, het gebruik, de gewoonte.

djoega, bijw. van modaliteit wel, ook.

sakit, ziek.

sedia, gereed, klaar ; sedia-

kan, gereed-, klaar

maken. boeat, (bagi) voorzets., ten

behoeve van, voor. mengerti, begrijpen; lëbih, meer. doeloe, eerder. lëbih doeloe, te voren, al

vast, bereids. lerima-kasih; dank. banjak, veel.

terima kasit kembali wordt gezegd voor ons „tot uw dienst".

Sluiten