Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeg me dan je vasten prijs,.

hoeveel moet je er voor

hebben ? Een dubbeltje. Ik geef acht cent en niets

meer.

Nu goed, hoeveel wilt u

hebben ? Tien stuks.

Wil u geen ananas hebben

of pisang ? Wat is dat voor pisang ? Er is pisang radja pisang

soesoe, pisang mas. Wat kost de pisang soesoe?

Een kwartje de sisir. Vijftien cent, ik koop twee sisir.

Goed, Meneer. Deze zijn

goed rijp. Deze is half rot. Geef een

andere. Koopt u geen ananas ? Wat zijn ze klein. Dat is ananas Bogor, ze

zijn altijd klein. Wat is het verschil tusschen

gewone ananas en ananas Bogor ? Gewone ananas is grooter,

maar niet zoo zoet als

ananas Bogor.

Ik wil ze nu niet hebben,

een andere keer. Morgen ?

Neen, over vier of vijf dagen.

Bilang harga mati, minta berapa ?

Satoe itji.

Saja kasih delapan sèn,

tidak lebih. Ja soedah, toewan maoe

berapa ? Sepoeloeh bidji. Apa toewan tida maoe beli

nanas atau pisang ? Itoe pisang apa ? Ada pisang radja, pisang

soesoe, pisang mas. Berapa harganja pisang

soesoe ? Setali sesisir.

Lima belas sen, saja beli

doewa sisir. Baik, toewan. Ini matèng

betoel. Ini setèngah boesoek.

Ganti lain. Apa toewan tidi beli nanas? Begitoe ketjil. Ini nanas Bogor, mèmang

ketjil.

Apa bèdanja nanas sembarang dan nanas Bogor?

Nanas sembarang lebih besar, tapi tida begitoe manis seperti nanas Bogor.

Sekarang saja tida maoe,

lain kali. Bèsok pagi ?

Tida, bèsok empat, lima hari lagi.

Sluiten