Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

djoewal, verkoopen. boewah boewah, allerlei

vruchten. beli, koopen.

roepa-roepa, allerlei soorten.

kasih, geven, toestaan, vergunnen.

kasih lihal, laten zien, toonen.

matèng, rijp, gaar.

pidjet, knijpen.

empoek, zacht in tegenstelling met hard.

ketjil, klein; ketjil-ketjil, klein van vele voorwerpen.

besar an, afgel. van besar.

kira, meening, veronderstelling.

manis, zoet.

tjoba, probeeren, beproeven, proeven.

rasa, smaak, gevoel, rasanja, de smaak, het gevoel.

ènak, lekker; smakelijk.

harga, waarde, prijs.

mahal, duur.

tawar, afdingen.

bagaimana, hoe is 't mogelijk.

modal, inkoopsprijs, bedrijfskapitaal.

modalnja, de inkoop.

dimana-mana, waar ook, overal.

moerah, goedkoop.

harga mati, vaste prijs.

minta, vragen, eischen.

itji dubbeltje.

setali, een kwartje ; twee kwartjes, doea, talen.

sisir, kam; een tros pisang bestaat uit ettelijke dubbele rijen vruchten; een zoo'n dubbele rij heet sisir.

sêtèngah, half.

boesoek, bedorven, rot, leelijk.

ganti, verwisselen.

mèmang, een bijw. om uit te drukken, dat iets van zelf spreekt, dat het uit den aard der zaak zoo is.

bèda, verschil.

sembarang, gewoon, alledaagsch.

Sluiten