Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

tjita, svts.

bagoes, mooi, goed, degelijk.

matjam, vorm, patroon,

soort, kwaliteit. soeka, houden van, willen. hemari, hier komen; men

zegt niet: hesini. moeka, voorzetz. voor. dimoeha lemari ini, voor . deze kast. èlo, el.

minta harga terlaloe banjak, een te hoogen prijs vragen, overvragen.

tawar, afdingen.

soeka tawar, van afdingen houden.

lama, lang van duur.

lama-lama, te lang, heel lang.

djangan pergi lama-lama, ga niet te lang uit; tida soeka tawar lama-lama, houd er niet van erg lang af te dingen.

roegi, schade, nadeel.

saja roegi, ik lijd schade.

teroes, recht door, zonder omwegen.

terang, helder, klaar.

teroes terang, rechtuit recht door zee, openhartig.

bilang teroes terang, eerlijk, ronduit zeggen.

salah, fout, abuis.

baringkali, misschien. tambah, vermeerderen. setèngah, half. setèngah roepiah, halve

gulden. omong, praten. omong- omong, keuvelen. '

babbelen onder elkaar. kosong, leeg.

omong kosong, leege praat, praatjes verkoopen. zwetsen.

pandjang, lang.

panajangnja, de lengte.

oekoer, meten.

oekoer sadja, meet maar.

lebihari, van lebih, meer, dus het meerdere.

ketip, dubbeltje.

moer ah; goedkoop.

langganan, vaste klant, ook vaste verkooper: klant en winkelier zijn over en weer langganans.

sering, bijw. dikwijls. tida tawar-tawar, niet altijd afdingen. apa-apa, iets. tida apa-apa, niets. soepaja, voegw. opdat. tali, touw.

tali sepatoe, schoenveter. sinjo, jongeheer, zoon van

Europeanen. sa roepa dengan, letterlijk :

een soort met. Dit kind

Sluiten