Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkt op zijn vader : anak itoe sa moeka dengan bapanja (één gezicht met).

tarik, trekken.

sampai, tot, totdat.

poetoes, stuk van lange voorwerpen, touw, een ketting enz.

mahal, ■ duur, sedikit, weinig.

mahal sedikit, een beetje duur.

soenggoeh bepaald, zonder

twijfel. tènda, tent.

Sluiten