Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

direct naar Holland, naar Delft. Daar vertrouw ik hem toe aan mijn vriend, Meneer P., een gepensionneerd onderwijzer. Het is al laat, Regent, ik ga naar huis. Goeden avond Regent, mijn groeten aan de Raden Ajoe.

Dank u, goeden avond Meneer.

Belanda, dikota Delft. Disana saja serahkan dia kepada sobat saja toewan P., onderwijzer pensioen.

Soedah malam, Regent, saja poelang. Malam baik. Regent, tabeh saja kapada Radèn Ajoe.

Terima-kasih, malam baik toewan.

Aanteekeningen.

tamoe, gast, bezoeker. bertamoe, te gast, op visite zijn.

kaboepaten, afgeleid van boepati, Javaansche titel voor het Inlandsche bestuurshoofd in een afdeeling, door ons Regent genoemd.

kaboepaten, verblijfplaats, woning van den Boepati.

malambaik, goeden avond hoewel geen maleische uitdrukking, toch door 't gebruik geijkt.

ada baik ? vaart u wel, gaat het u goed ? Ook al geen oorspronkelijk maleisch gezegde.

selamat, gezegend, volkomen wel.

semboeh, synoniem met baik, genezen van een ziekte.

sama sekali, geheel en al.

kemarèn, gisteren, kemarèn doeloe, eergisteren.

tinggal, blijven, verblijven; satoe boelan saja tinggal disana, een maand verbleef ik daar.

penjakit, afgel. van sakit ziek ; penjakit, ziekte.

djarang-djarang, zelden

orang, onpersoonl. voornw. men.

sakit malaria, letterl. malaria-ziek, dus ; malaria hebben of krijgen.

Tjerbon, waarvoor de Europeaan verkeerdelijk zegt Cheribon; Cheribon

Sluiten