Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 HET LOT UIT DE LOTERIJ. — Futura, Leiden.

Als volksverhaal is dit wel zoo mooi, dat men het naast de beste mag plaatsen, die in Nederland bestaan. Het is een spannend, handig in elkaar gezet, vlug en aangenaam loopend boek. Als wij er zoo een vijftig dozijn hadden, zou zeker het katholiek bewustzijn, het katholiek gemoed bij het lezen algemeen meer worden bevredigd. Dit boek is prachtig en uitstekend.

55 LEES-ENCYCLOPEDIE. Keurb., Gr. Markt 12, Leuven, le S. Hoewel er niet zoo heel veel Hollandsche boeken in staan vermeld, vestig

ik de aandacht op dit reusachtige le „Supplement" van 1913 (liefst „het eerste" nog maar!) met eventjes ongeveer 3000 Nos. lectuur; — Fransen vooral. — Te keus en te keur het nieuwste....

56 LEONIDA. F. Palm-Nasaneff. — Weber, Heilbronn.

Een wonderbaarlijke, doch niet onnatuurlijke samenloop van omstandigheden doet den moed der liefde van dit dappere, doch door allerlei tegenslagen, verdrukking en verraad tot het uiterste gebrachte meisje treffend uitkomen. Haar eerlijk karakter en durf verwinnen schitterend, dank de krachtige hulp van Majoor Powalischin. Een goed boek.

57 LILLIPUT DE ONGELUKSMOTOR. Lloyd Osborne. — Bruna, Utrecht Een zeer, zeer aardig boek voor volwassenen, broodonschuldig en

kostelijk verteld. De echte, leuke, gulle Engelsche humor. Sutphen, Essy Alphonse en juffrouw Schell zijn gladweg onbetaalbaar.

58 MOEDER EN MARTELARES. Paul d'Aigremont. Spaarnestad, Haarl. Ik vind het erg jammer, dat deze roman, spelend in een geheel Katholiek

milieu, zoowel een Priester, Charles de Sintely, als een pastoor en een Aartsbisschop onderstelt, die zich vergissen in het karakter van het „biechtgeheim". De priester zou volstrekt niet het biechtgeheim hebben geschonden, had hij geopenbaard, wat Markies de Cypières hem onthulde; wat hij wist, wist hij niet in verband met de biechtbelijdenis van den Markies, doch enkel als een buiten de biecht staande mededeeling (p. 49—50). — De karakters in het boek zijn levendig en juist; Reine Peinhoët is goed ge1 teekend in haar typisch Bretonsche koppigheid, Madeleine is verheffend en Richard de Clavières een held van het gemoed.

59 MET WELK RECHT. Hugh. Benson. — Paul Brand, Bussum.

Een heerlijk mooi boek, dat zijn hoogen prijs volop waard is. Het tijdperk der met recht en eerlijkheid spottende vervolging van Elizabeth van Engeland is in dezen roman prachtig verwerkt; met meesterhand zijn de hoofdfiguren, Isabella, Mary, Anthony en anderen, geteekend. Deze twee compres gedrukte deelen ontleden gaat niet; 't zij genoeg te zeggen, dringend te zeggen: dat is een rijk boek! Met warmte beveel ik het aan.

60 DE MOTORBOOT. Williamson. — H. Honig, Utrecht.

Een boek even prettig verteld en onschuldig gehouden als de „kranige chauffeur" van dezelfde schrijvers. De karakters zijn in dit lijvige boek' zeer afgewisseld, de stijl aangenaam, los-humoristisch niet zelden; de oude tante is bepaald vermakelijk. Een goed, aanbevelenswaardig leesboek.

61 MIJNHEER EN MEVROUW PARVENU. Bern. Verhoef. — Bruna, Utr. Een aardig boekje en dat zeer onschuldig is ook. Van dezen schrijver

heb ik al meer frissche, pakkende novelletjes ontmoet. Wel aardig die schrijver. Hij heeft een prettigen kijk op het leven. Hij moet p. 19 van dit boekje eens na lezen, regel 7—8 van onderen, daar was hij in de war.

62 DAS MaDCHEN A. D. FREMDE. S. S. Winter. — O. Weber, Heilbronn, Dit is een Verhaal, dat iedereen in handen mag komen. Miss Blount's

karakter is in zijn tragischen eenvoud en aantrekkelijke Onschuld mooi geteekend; Roger Vaillant is een ridderlijke figuur, die Vera's voornaamheid nog treffender doet uitkomen.

Sluiten