Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63 MAX UND MORITZ. Toni Schlott. — O. Weber, Heilbronn.

Een goed geslaagde karakterschets van een trotsch meisje, Hilda, dat gebroken wordt door de superioriteit van Dr. Max-Zahn. Zuiver zielkundig verhaal zonder veel intrige of verwikkeling en van goede strekking.

64 NATUURLIJKE HISTORIETJES. /. Renard. — Wereldbiblioth., Ams. Een typisch boekje met allerleukste teekeningen; zoo iets als de „Schoolmeester" in proza — „de slang is te lang"....

De ekster: Kakakakakaka.

De kikker: Wat zegf-iè?

De ekster: 'k Zeg 't niet, 'k zing.

De kikker: Kwak.

De mol: Hou jullie je mond toch daarboven, ik kan niet meer hooren waar ik werkt" En zoo meer.

65 HET NICHTJE, DAT EEN MAN WILDE HEBBEN. — Futura, Leiden. Een humoristische roman, die werkelijk hier en daar heel grappig is

en gek. Die Adelaide is een belachelijk mormel; moesten ze bepaald opsluiten. De neef, die het nichtje niet wil, en zijn handlanger Hannes, zijn vlotte leukerds. Dat is een gezond boek, dat je opfrischt.

66 DE NOOD DER BARISEELE'S. Sabbe. — Van Dishoeck, Bussum.

In dit boek gebeurt weinig en wordt veel gepraat. Het stuitende van Bariseele's zelfmoord daargelaten, zal niemand er aanstoot aan nemen, maar ook niemand er genot in vinden. Leesbaar, doch niet lezenswaard.

67 NELLY DEGENSTEIN. Annigje Maat. G. J. Slathouwer, Amersfoort. Dit is een levensblij en levenswarm, rein gezien en mooi gevoeld boek.

Ik beveel het met warmte aan. Wat ds. Bax ter inleiding schrijft aan de schrijfster, die zich in haar boek als een lief, edel hart doet kennen, is zonder eenige beperking waar: „Heerlijk is de strekking uwer novelle." Ik vind het een prachtboek. Ook wat de uitgave betreft. Verluchtingen, die bestaan uit photo's, meestdeels genomen uit Giethoorn; deze kiekjes geven 't verhaal een alleraangenaamste betoovering van „werkelijk gebeurd"... Nelly is in haar onzelfzuchtige toewijding een heerlijk mooi karakter, Elsje is een Meizonnetje, Geert en Stijntje, in één woord alle karakters zijn voortreffelijk getroffen.

68 NIMMERDOR. A. Schieber. — G. J. Slothouwer, Amersfoort.

Dit boek, vol mooie vertellingen, mag iedereen in handen komen. Het godsdienstige releveert zonder te hinderen of door gekunsteldheid te vervelen.

69 OFSCHOON HIJ GESTORVEN IS. Runa. — Slothouwer, Amersfoort. Van geloovig Protestantsch standpunt geschreven is dit boek pakkend,

degelijk, soms wat erg tekst-vroom, rein en voor volwassenen, — vooral voor Protestanten, — aanbevelenswaardig.

70 ONDERWIJZER VAN HARTHAUSEN. — Futura, Leiden.

Een mooi leesboek, mooi van stelling, mooi van opzet Een geheele arme boerenbevolking gekneveld door woekerjoden, en daaruit bevrijd door de kranige hulp van den onderwijzer. Een nuttig en boeiend boek, dat ik warm aanbeveel.

71 ONDER VERDENKING. Fl. Warden. — A. W. Bruna, Utrecht. Een goed, spannend boek. John Jack is een flinke kerel, Rachel een

trouw eerlijk meisje Opzet en verwikkeling van het boek maken het tot een der beste, welke mij van deze schrijfster bekend zijn. Het mag ieder in handen komen

Sluiten