Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89 TRAGISCHE EN COMISCHE OOGENBLIKKEN. De Vries. — Adr. L. Losse schetsen, waarvan er eenige verdienstelijk zijn. „Niets om handen"

en „te veel ijver" vind ik de beste. Ook „Troet" is aardig Comisch is het boek niet bijzonder, — de schrijver (of schrijfster, ik weet het niet) mist humor, doch vertelt leuk en onderhoudend.

90 HET TROUWLUSTIGE WEEUWTJE. H. v. Heemskerk. — Bruna, Utr. Kitty en haar lief, leuk dochtertje Jo zijn een erg zonderling stel! Het

verhaal is meer een klucht dan een novelle; men moet dus veel vergeven en niets te zwaar opnemen; 't is als een aardige mop bedoeld. Meer is 't ook niet, maar dat is 't toch ook vast en zeker. Voor volwassenen leesbaar en aardig.

91 UEKERWUNDEN en andere novellen door Gerhard. O. Weber, Heilbronn. Goede novellen klein en pittig, die men veilig kan lezen.

92 UIT DE SCHADUW IN DE ZON. B. Lie. — v. Kampen en Zn., A'dam. Een Noorsche geschiedenis, waarin al de Noorsche weemoed rondwaart

en de Noorsche vaagheid van gevoelens niet zelden den blik het juist gezicht belemmert. Harriett gelijkt op Ina van Ingeborg Sick, —zij is even zelfzuchtig in haar eerlijke en krachtige liefde en heeft een geweldigen schok noodig om tot haar beter ik te ontwaken. Voor volwassenen een leesbaar boek. Wat oppassen met die Noren!...

93 VELUWSCHE SAGEN. G. v. d. Wall Perné. Schellens en Giltay, A'dam. Dit zijn mooie sagen met liefde voor schrijvers geboorteland geschreven,

en waarin zich de artistieke ziel van den schilder-schrijver bekoorlijk en treffend afspiegelt. De keuze der sagen is zeer gelukkig, de behandeling verdienstelijk.

94 HET VERBROKEN GRAF. Naar Fr. M. White. — Centrum, Utrecht. In alleraangenaamst leesboekformaat, berekend op miniatuur-binnenzakmode in netten omslag, een in goed Hollandsen glad geschreven, boeiend boek. Helene's tragische offervaardigheid en Herberts kordaatheid en vernuftigheid verwinnen den fielt Blake en geven Forest op natuurlijke en toch onverwachte wijze aan zich zelf en zijn kind aan hem, den vader, terug. Dan opent zich het graf-paleis van den menschverloren zonderling

95 EEN VACANTIE. Magdalena P. Zaalberg. — Bruna, Utrecht.

De ontleeding van Nel van Meerlens eigenaardig vrouwelijk-trotsch karakter, de groepeering eener geheele familie, om deze, haar vrouwelijkheid onbewust verwoestende meisjes-studente Nel, — dan haar ziele-aanraking met het echt vrouwelijke en haar verbijstering als het schokkend begrijpen van zich zelf over haar komt, dit is waarlijk geen gewoon thema en het aandurven verraadt reeds een schrijfster van bewust talent. Daarbij is dit boekje rein en waar, zoodat ik het volwassenen van harte aanbeveel.

96 VIJF JAAR ONDER WATER. W. Jacobs. — Scheltens & Giltay, A'damm. Een aardig voor ieder leesbaar verhaal. Die schipper is een recht typisch

man! Ook het tweede verhaal in dit boekje is goed hoewel een beetje

„drakerig".

97 VON GENERATION ZU GENERATION. E. de la Tour. O. Weber, Heilb. Dit boekje bevat 3 kleurige verhalen, het eerste vooral aantrekkelijk door

de leuke vinding, een glazen klompje uit een pronkkast de geschiedenis der familie te laten vertellen aan Chineesche knik-poppetjes en dikbuikige verwaande sier-vazen.

98 VERGEEF EN VERGEET. E. hingen. — Bur. Stationsweg, Den Bosch. Zal vooral in den smaak van dames vallen; voor volwassenen, algemeen

gesproken, een mooi leesboek. Het ingewikkeld, zelfs min of meer tegen-

Sluiten