Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107 DE WITTEBROODSWEKEN V. KAP. DAVY. Hall Caine. Honig, Utr. Voor volwassenen is 't, doch voor dezen dan ook fameus-aardig en leuk!

Een kostelijke grap met een diepen en teeren achtergrond. Dat de zeekapitein wat ruw is zal geen volwassene stooten, maar 't is een blikslagersche goeie kerel en zijn vrouw is kostelijk geteekend. Een boek vol humor, menschenkennis, pakkende situaties en een uiterst verrassende ontknooping. Voor kinderen is echter de zeemanspraat van den kapitein niet erg geschikt! Uitstekend vertaald. •

108 WITTE NACHTEN. Dostojefskiej. — Mij. v. g. en g. 1. Amsterdam., Het is voor een recensent onaangenaam, dat de eenige naam in een boek

Nastjenjka is en alle andere hij's en zij's naamloos zijn. Over zoo'n boek iets schrijven gaat bijna niet. Laat me dus heel kort zeggen, dat dit boek peperduur is, wat niet moet verwonderen. Terwijl immers de Maatschappij voor „goede en goedkoope lectuur" zoo erg veel slechte boeken uitgeeft, was het wel te verwachten, dat zij de parodie volkomen zou maken, door er eenige peperdure onder te vermaatschappen Dit boekje is echter zijn duur geld waard.

109 DE WAARDIN UIT DE DUIF. W. Raabe. A. W. Bruna & Zn., Utrecht. Een boeiend, los geschreven verhaal uit den veelbewogen Zwedeu-lijd.

Die Swen Knud-San Knackebrö is een leuk type! De historie is heel !handig door 't boekje heengeweven. Ieder mag het lezen.

110 DE WITTE BURCHT. Marie Koenen. — J. W. v. Leeuwen, Leiden. Zeven mooie verhalen in fijn Hollandsen, die ik aan onze jonge meisjes

met aandrang aanbeveel, vooral omdat hier nu ook eens hét Roomsche der helden en heldinnen, hoewel zeer ongezocht, uitkomt.

111 HET ZWIJGEN DER DOODEN. G. Asmussen. — Schoonderbeek, Laren. Niet voor kinderen, doch overigens aanbevelenswaardig om de gezonde

strekking, in Ewald en Emma uit te doen komen, de rampen, die door den drank worden gesticht, en hoe de onthouding den mensch vermag op te heffen; deze gezonde strekking is zonder overdrijving in dit boek geschetst

H2 ZIJN DUBBELGANGER. K. Thurston. — H. ten Brink, Meppel.

De titel geeeft den inhoud van het boek, een lijvig werk, tamelijk goed aan. Maar de schrijver heeft het niet ongewone thema op ongewone wijze verwerkt door de twee dubbelgangers een geheel tegenstrijdig karakter te geven. Het karakter beslist hier, beheerscht de merkwaardige toestanden, doch juist daardoor is het geen boek voor iedereen, enkel voor volwassenen. Minder ontwikkelden begrijpen het ook niet, zullen het saai vinden, gelijk alle boeken, die op diepe karakterontleding berusten. (Queed e. a.).

113 ZOO WORDT MEN LID VAN DE TWEEDE KAMER. Henri v. Meerbeke.

—v. Langenhuysen, Amsterdam. Het was een goed denkbeeld, dit boek weder in den handel te brengen; hoewel het een dertig jaar oud is, behoudt het, om zijn prettigen stijl en geestige bladzijden, altijd zijn waarde, 't Is wel het beste, wat Henri v. Meerbeke (M. W. v. d. Aa) heeft geschreven. Het is gezonde, frissche, echt ontspannende lectuur. De uitgave, met bandteekening en verluchtingen van Louis Raemaekers, is voornaam en sierlijk.

114 ij/ ENDYMION. Beaconsfield (d'Israeli) — Smits, Sneek.

Een historische roman, waarin de voornaamste personen van onzen tijd optreden. Het boek is breed opgezet, zeer boeiend. Uitsluitend voor volwassenen van zekere ontwikkeling.

Sluiten