Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216 MOEDER LENA EN HAAR JONGEN. Af. Geijerstam. — Bruna, Utrecht. Zeer voorbehouden om den inhoud. Vreemd dat grillig-vroom en stichtc-

lijk-verdorven karakter van Karl Johan! Zijn moeder is meer uit één stuk gemeen; komt beter uit. Er ligt iets akeligs in dit boek, dat koud maakt, — of je een stuk ijs over je tanden wrijft.

217 MET BLOED GEKOCHT. Rupert Loraine. — Bruna, Utrecht. Ondanks het ridderlijk karakter van Gilbert Charrington en de treffende kordaatheid van Hilary Page, is dit boek onaantrekkelijk en ongenietbaar, om de beestachtige moordenarijen en de vlegelachtige, gewetenlooze ruwheden, waarvan het letterlijk wemelt. Het is ook beslist onhistorisch, in zijn opzet: de Luthersche legerbenden uit den dertigjarigen oorlog af te schetsen als vrome Godsstrijders tegen de troepen der verdierlijkte Keizerlijken! Een dame maakte de „bewerking uit het Engelsch"; dit lijkt ongeloofelijk; men zou eerder hebben verwacht, dat een gepensionneerde beul dit boek had geleverd; ruw geschat gebeuren er 18 moorden in! Dit werk heet „bekroond", ik weet niet waar en door wie; vermoedelijk door een bloedraad of een slagersgilde. Ik kan dit boek om geen reden aanbevelen, en keur het om vele redenen af.

218 MADONNA. Lamb. Hurrelbrinck. — Valkhoff, Amersfoort

Dit boek keur ik beslist af. De titel is bedriegelijk en ongewettigd; 't meisje is een negatieve Madonna.... op een plaat met fouten.

219 MET DEN BOEMEL. /. Broedelet. — Boissevain & Co., Haarlem.

Dit is een boek vol onwaar en drukkend cynisme, dat ik beslist afraad.

220 NA JAREN. D. Musbach. — Schellens en Giltay, Amsterdam.

Dit is een „familie-roman", doch die ik voor families uiterst ongeschikt acht! Zoowel om den inhoud, die raar is, als om den vorm, die zelfs niet middelmatig goed is. Papa en mama zouden er zich aan ergeren, kinderen zouden er met hun Hollandsch door overhoop raken...

221 DE NACHTELIJKE AANRANDING. Cyriel Buysse. — C. v. Dishoeck, Bussum.

Dit boek is slecht, onnatuurlijk gewrongen, pessimistisch, leelijk van visie, verlagend en dom eenzijdig. Menschen, die van verschillende kanten tegen denzelfden mesthoop opkruipen.

222 HET NIEUWE GESLACHT. D. Wohlbrück. Holkema en Warendorf, Amsterdam.

Kan er als zeer voorbehouden door. Doch ik raad het af. Men kan er niets moois uit leeren noch uit letterkundig, noch uit zedelijk oogpunt Het is de oude, leelijke geschiedenis.

223 NORA LIESE. Barbara Ring. — Valkhoff, Amersfoort.

Zooals Sinclair in Baron Selderie ging offeren aan de meer vulgaire verlangens en viel uit de reine sfeer, zoo verlaat Barbara Ring hier haar levensblij, prettig genre, om zich te gaan verliezen in de mode-leugen der Noordsche levensverlorene, water-oogige droomsters.... Dit is een boek vol onwaarachtige hopeloosheden en ziellooze jeremiaden. Af te keuren.

224 NINETTE VAN DE FOLIES BERGÈRES. — Bruna, Utrecht Ninette is echt Parijsch artiestje, maar een edelmoedig karakter bij al

haar opgewondenheid en eigenaardigheid. Het tweede stukje in dit boekje „Omen", deugt niet; 't was met een kleine wijziging goed te maken, — jammer! Nu moet ik het geheel afraden!

225 OVERWONNEN. Thêrèse Hoven. — Valkhoff en Co., Amersfoort. De moderne giftige denkbeelden over de vrouw in een keurig bonbondoosje aangeboden: des te gevaarlijker als het doosje er zoo fijn uitziet!...

Sluiten